YEREL BASINDA DERNEĞİMİZ

“Azınlık eğitimi için ortak mücadele şart”

27-02-2016
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nin yeni başkanı Salih Ahmet GÜNDEM’e konuştu.

27 yıldır Rodop ve Meriç illerindeki köy okullarında öğretmenlik yaptığını belirten çiçeği burnunda dernek başkanı, azınlık eğitiminin sorunlarını yıllarca yakından yaşadığını söyledi. Sağırlar, Bekirköy, Sınırdere, Üçgaziler azınlık okullarında görev yaptığını dile getiren Salih Ahmet, halen Rodop iline bağlı Payamlar ilkokulunda görev yapıyor.

“GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nin 160’ın üzerinde üyesi olduğunu kaydeden Başkan Salih Ahmet, kendisini bu göreve seçen tüm üyelere gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti. “İki yıl boyunca en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız” diyen Salih Ahmet, omuzlarındaki sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.

Ahmet şöyle konuştu: “Arkadaşlarımız bize inandı ve güvendi. Onlara sonsuz teşekkürler. Verdikleri desteğin, gösterdikleri güvenin karşılığını vermeye çalışacağız. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu önemli görevimizde bizlere yardımcı olmalarını, gerektiğinde yol göstermelerini istiyoruz.”

“KAPANAN HER OKUL, KÖY VE KÖYLÜ İÇİN AÇIK KALAN BİR YARADIR”

Son yıllarda kapatılan azınlık okulu sayısının hayli kabardığını dile getiren dernek başkanı Ahmet, şu anda Rodop ve Meriç illerinde faal olan azınlık okullarının sayısının 90’ın üzerinde olduğunu söyledi.

Ahmet, “Okul bir köy için en önemli kurumdur. En önemli yapıdır. Köylerimiz için cami ile okul en önemli kurumlardır. Ne yazık ki Batı Trakya’da çok sayıda azınlık okulu kapatıldı. Bu son derece üzücüdür. Çünkü kapanan her okul, köy ve köylü için açık kalan bir yara gibidir. Benim daha önce çalıştığım köy okulları da kapatıldı. Bu duyguyu iyi bilirim. Köy insanı kapanan okula bakmak dahi istemez. O binayı görmek dahi istemez. Okul, insanlar için en önemli kurumdur. En önemli binadır. Kapısında top kilidi olan bir köy okulu, o köy için çok büyük bir kayıptır. Bir acıdır. İnşallah bundan sonra bu acıyı yaşamayız. Hiç bir köy okulu kapatılmaz. Dernekçilik ve sendikal açıdan baktığımızda, kadro kaybı demektir. İşsizlik demektir. Azınlık okulu yoksa, azınlık öğretmeni de yok demektir. Öyleyse biz sendikacı öğretmenler, bir okulun kapatılmasına onay verecek en son kişi olmalıyız.” diye konuştu.

“DERNEĞİN DEĞİŞİME İHTİYACI VARDI”

Dernek Başkanı Salih Ahmet, dernek kongresinin tartışmalı geçtiğini belirterek, “Derneğin bir değişime ihtiyacı vardı. Bu değişimi gerçekleştirmek için demokratik yollara başvurduk. Derneğimizin tüzüğünde öngörülen yöntemlere giderek seçim yaptık ve olması gereken değişim gerçekleştirilmiş oldu. Derneğimiz için, üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“AZINLIK EĞİTİMİ İÇİN ORTAK MÜCADELE ŞART”

Dernek olarak önümüzdeki dönemde aktif bir yönetim şekli benimseyeceklerini dile getiren Ahmet, İskeçe’deki dernekle de yakın bir işbirliğine gideceklerini vurguladı.

İskeçe’deki SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği’nin son yıllarda son derece aktif olduğunu hatırlatan Ahmet sözlerine şöyle devam etti: “Dernek olarak çıtayı yükseltmek istiyoruz. Tabii ki ortak amacı olan İskeçe’deki kardeş dernekle ve oradaki meslektaşlarımızla da sıkı bir işbirliğine gideceğiz. Zaten bunun mesajını daha ilk günden itibaren verdik. İskeçeli arkadaşların derneğimize yaptığı ziyaretten sonra, biz de iadeyi ziyarette bulunduk. Bu anlayışla devam etmek ve iki dernek olarak ortak mücadele vermek istiyoruz. Azınlık eğitimindeki sorunların çokluğu ve bu sorunların ciddiyeti malum. Azınlık eğitimindeki sorunlarnı çözümü için ortak mücadele etmek zorundayız. İki dernekte de bu irade var.”

“İLK ORTAK KARARLARIMIZI ALDIK”

İskeçe’deki dernekle ilk ortak kararlarını aldıklarını ifade eden Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet, “Sözleşmeli olarak görev yapan meslektaşlarımızın sorunları ve bunun yanı sıra azınlık okullarının kapatılmamasıyla ilgili talebimizi bakana ilettik. Bunu yaparken iki dernek olarak, yani İskeçe ve Gümülcine’deki dernekler olarak hazırladığımız ortak yazıyı bakana gönderdik. Bundan sonra da gerek sendikal konularda, gerekse azınlık eğitiminin sorunlarıyla ilgili olarak iki dernek müşterek hareket edeceğiz ve taleplerimizi bu şekilde bakanlığa ve idarecilere ileteceğiz.” dedi.

“EĞİTİMDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İYİ NİYET İSTİYORUZ”

Batı Trakya Türk azınlık eğitimindeki sorunların son yıllarda arttığını dile getiren dernek başkanı Salih Ahmet, bu konudaki temel sorunu “iyi niyetin olmaması” olarak nitelendirdi. Salih Ahmet şöyle konuştu: “Azınlık eğitimi çok ciddi bir konudur. Azınlık eğitimindeki sorunlar da ne yazık ki çok fazla. Keşke bu alanda belli başlı sorunlar çözüme kavuşturulabilseydi. Azınlık eğitimindeki problemlerin çözüme kavuşabilmesi için hükümetlerde ve bakanlıklarda iyi niyetin olması gerekiyor. Bizim sorunlarımızın çözüme kavuşturulması için irade olması lazım. Ne yazık ki şu ana kadar bu iradenin olduğunu söyleyemeyiz.”

“DEDEAĞAÇ’TAKİ DİDASKALİO PROJESİYLE HEMFİKİR DEĞİLİZ”

Başkanlık görevini devraldıktan sonra GÜNDEM’e konuşan Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu Öğretmeneler Derneği Başkanı Salih Ahmet, azınlık ilkokullarında Türkçe öğretmeni yetiştirmek üzere açılması planlanan Dedeağaç’taki öğretmen okulu (Didaskalio) konusuna da değindi.

“Didaskalio” fikrine karşı olduklarını ifade eden Salih Ahmet, “Bu konuda Didaskalio projesiyle hemfikir değiliz. Normal bir üniversite eğitiminden sonra bir veya birbuçuk yıl hem Türkçe hem Yunanca eğitim veren bir okuldan mezun olup da Türkçe öğretmeni olmak pek mümkün değil. İskeçe derneği bu konudaki fikirlerini defalarca dile getirdi. Azınlık kurumları da bu Didaskalio fikrine mesafeli yaklaştı. Biz de dernek yönetimi olarak Didaskalio’ya karşıyız. Gerektiği gibi eğitim veremeyeceğine inandığımız için karşıyız. Ancak bu konudaki fikirlerimizi dernek olarak önümüzdeki dönemde ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız.” diye konuştu.
Ahmet, dernek olarak tüm azınlık eğitimi konusundaki görüşlerini önümüzdeki dönemde dile getireceklerini belirtti.

“TÜRKÇE – YUNANCA EĞİTİM VERECEK AZINLIK ANAOKULU İSTİYORUZ”

Azınlık anaokulu taleplerini de değerlendiren Ahmet, “Biz öteden beri azınlık anaokullarını savunduk. İki dilli, yani Türkçe ve Yunanca eğitim verecek azınlık anaokullarını savunduk ve azınlık anaokullarını istiyoruz. Bu konuda isteğimiz ve talebimiz gayet açık ve net. Çift dilli yani Türkçe ve Yunanca olmak üzere azınlık ilkokulu modelinde anaokulların kurulması zaruridir. Yetkililerin bu konuda azınlığın sesine dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

“DEVLET İLKOKULLARINA GİDEN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR”

Devlet ilkokullarına giden azınlık mensubu öğrenci sayısında artış yaşandığını kaydeden dernek başkanı Salih Ahmet, “Devlet okullarına giden azınlık öğrenci sayısında son yıllarda artış olduğu biliniyor. Köylere oranla Gümülcine’de daha fazla olduğu söyleniyor. Sorun İskeçe bölgesinde ise daha da yoğun yaşanıyor. Azınlık anaokulu talebi bu açından da çok önemli. Şöyle bir şey de var. Kapatılan köy okullarındaki bazı çocuklar, komşu köydeki azınlık okuluna değil de, devlet okuluna gitmeyi tercih ediyor. Bu tercihte bulunanlar da var.” dedi.

“AZINLIK EĞİTİMİ SORUNU KONUSUNDA AZINLIK KURUMLARIYLA İLETİŞİMDE OLACAĞIZ”

Batı Trakya’daki azınlık eğitimi sorunuyla ilgili olarak sadece İskeçe’deki kardeş öğretmen derneğiyle değil, tüm azınlık kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olacaklarını vurgulayan dernek başkanı Salih Ahmet sözlerine şöyle devam etti: “Azınlık eğitimi ciddi bir konudur. Çok ciddi bir sorundur. Biz dernek yönetimi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Bu sorunumuzla ilgili olarak, azınlık eğitiminin ciddi yapısal sorunlarıyla ilgili olarak sadece İskeçe’deki kardeş dernekle değil, tüm azınlık kuruluşlarıyla yakın irtibatta olacağız. Bu sorun tüm toplumun sorunu, herkesin sorunu. Herşeyden önemlisi evlatlarımızın geleceğiyle ilgili, toplumun geleceğiyle ilgili bir sorun. Azınlık eğitimi ve bu alandaki sorunların çözümü için tüm toplumun mücadelesi şart.

İskeçe’deki dernekle işbirliğinin yanı sıra, diğer azınlık dernekleriyle de işbirliği ve diyalog içinde olacağız. Önümüzdeki dönemde dernek olarak eğitimle alakalı görüşlerimizi paylaşacağız. Önceki döneme göre daha aktif olmak istiyoruz. Bu konuda, yani azınlık eğitiminin sorunları konusunda hükümeti de diyaloğa davet ediyoruz. Azınlık eğitimi konusunda samimi bir diyalog bir an önce başlatılmalıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir