Πρόσληψη Εκπαιδευτικών ΕΑΕ Μειονοτικού Προγράμματος στα Μειονοτικά Σχολεία

Azınlık okullarında sınıf içi paralel destek verilen öğrencilere resmi dil Yunanca’nın yanında Türkçe derslerinde de bu desteğin sağlanmasını Dernek olarak resmi yazıyla eğitim bakanlığından talep ettik.
2020-2021 Eğitim yılında Rodop ilinde dört (4) Azınlık okulunda paralel destek verilmiştir. Ancak iki dilde yapılan derslerin Türkçe ayağında bu öğrencilerimiz malesef bu imkandan yararlanamamışlardır. Bu sebeble bu makul talebin bakanlık tarafından olumlu karşılık bulacağını ve gereken yasal düzenlemenin yapılacağını bekliyoruz.

        Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

        Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου σας στέλνουμε το παρακάτω  θέμα, που χρήζει άμεσης επίλυσης και φυσικά απασχολεί  τα Μέλη του Συλλόγου μας και ζητούμε την προσοχή σας και την θετική αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο:   

Με την παρούσα σας εκθέτουμε το ζήτημα που υφίσταται σε περιπτώσεις παράλληλης στήριξης εντός τάξης ΕΑΕ μαθητών. Η παράλληλη στήριξη ως θεσμός έχει καλύψει ένα πραγματικά μεγάλο κενό στις εν λόγω περιπτώσεις μαθητών ΕΑΕ και η παρεχόμενη στήριξη είναι τεράστιας σημασίας για τη σωστή ένταξή τους στην κοινωνία.

Τα Μειονοτικά Σχολεία από τη φύση τους είναι δίγλωσσα. Η λειτουργία παράλληλης στήριξης την τρέχουσα διδακτική χρονιά και στα μειονοτικά σχολεία υπήρξε ευεργετική.  Ωστόσο η στήριξη χρειάζεται και για το δεύτερο κομμάτι, για το μειονοτικό πρόγραμμα που αποτελεί τουλάχιστον τις μισές διδακτικές ώρες. Δυστυχώς με το παρόν καθεστός οι μαθητές ΕΑΕ στα Μειονοτικά Σχολεία στερούνται της εκπαιδευτικής στήριξης σε εκείνο το κομμάτι.

Αυτό θα μπορούσε να λυθεί με προσθήκη σχετικής παραγράφου στο υπάρχον νόμο 3699/2008 που προβλέπει τη παροχή παράληλης στήριξης εντός της τάξης και ειδικότερα στο κεφάλαιο γ’,  στο άρθρο 16 , παράγραφο 1 που καθορίζει την τοποθέτηση των ΕΑΕ εκπαιδευτικών «Στα Μειονοτικά σχολεία λόγω του δίγλωσσου προγράμματος των μαθημάτων τοποθετείται εκπαιδευτικός ΠΕ73 με τα ισχύοντα κριτήρια του παρόντος νόμου.»

            Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αιτημά μας.

                             Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

                                                      Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων

                                                   Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ                                      ΧΑΤΖΗ ΧΑΚΚΗ