Okullarımızda Cuma Günü-Basın Açıklaması

BASIN BİLDİRİSİ

Cuma günü Müslümanlar için mübarek bir gündür. Bundan dolayıdır ki Azınlık Okullarımızda, cuma günleri, bugünün manevi havasını ailesi ve tüm toplum ile yaşayarak özümsemesi için tüm öğrenciler paydos edilir ve o gün diğer günlere göre biraz erken çıkılır. Ders saatleri de cuma günleri diğer günlere göre daha kısadır. Böyle olmasına karşın asla ders kaybı olmamaktadır.

Toplum açısından hele hele bizim gibi azınlık olarak hâkim kültür içerisinde tutunmaya çalışan toplumlarda bu gibi değerler çok önemlidir. Üstelik Azınlık okulu diye tabir ettiğimiz, antlaşmalarla verilmiş, kendimize ait kurumlarımızda, dini bakımdan önemli ve simgesel değere sahip günler daha da önem kazanmaktadır. Bu sebepledir ki bu gibi değerlerimize sahip çıkmak çok önemlidir.

Bazı kazanımların değeri elden gidince anlaşılıyor

Elbette konuya birçok açıdan bakabilirsiniz. Farklı çözüm önerileri de sunabilirsiniz. Ancak unutmamamız gereken en önemli nokta; bazı kazanımların elden gidince değerinin anlaşıldığıdır. Bu sebeple sahip olunan değerleri kaybetmemek için çaba göstermek başlıca sorumluluklarımızdandır. Yapmamız gereken, toplum olarak hayatımızın çeşitli alanlarında yaşatılmakta olan simgesel nitelikteki uygulamalara sonuna kadar sahip çıkmaktır. Okullarımızda cuma günü uygulaması da bunlardan biridir; belki de en önemlisidir.

Bazılarından ders kayıpları ne olacak sorusunu duyar gibiyim. Aslına bakılırsa hiçbir ders kaybı olmamaktadır. Sadece ders ve teneffüsler 5 dk. kısaltılmaktadır. Yani bir ders saati kırk beş (45) dakikadan kırk (40) veya bazı dönemler otuz beş (35) dakika yapılmaktadır. Ders saatlerinin kısaltılması da asla ders kaybı olarak sayılamaz. Zira çağdaş eğitim bilimciler ders saatlerinin kısa olmasını daha verimli olduğunu ileri sürmektedirler.  

Devlet okulları 13.15, Azınlık okulları 14.00’te paydos ediliyor

Öte yandan devlet okullarında dersler saat 13.15’te sona ererken Azınlık Okullarımız bizim Rodop-Evros İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği olarak da talebimiz üzerine saat 14.00’te paydos edilmektedir. Bu durumda Azınlık okulunda her sınıf haftada Devlet okullarına göre dört (4) saat fazla ders yapmaktadır. Bunun böyle olmasıyla da bizler gurur duyuyoruz. Bu konuya değinme sebebim ise bazıları maksatlı veya maksatsız öğretmenlerin bu durumdan yararlandığı ve kendilerini düşündüğü şeklinde görüşleri ileri sürmelerinden dolayıdır. Ancak bu asla doğru değildir ve asıl meselenin gözden kaçırılmasına mahal vermektedir.

Kaldı ki, bizler dernek olarak, tüm öğretmenlerimiz adına da kaybolan ders saatlerini belirlenecek herhangi bir zamanda telâfi etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

İzinle Cuma namazı olmaz; şartsız ve engelsiz olmasını istiyoruz

Bölge Eğitim Müdürlüğü tarafında çözüm diye sunduğu son yazısı bize göre asla kabul edilemez. Öncelikle toplumun kutsalını ilgilendiren dinimiz ve maneviyatımız açısından son derece önemli Cuma saatinde öğrenci ve öğretmenlerin okuldan ayrılmasını izne bağlaması da gerçekten çok gariptir. Bizler asla böyle bir çözümü onaylamıyoruz. Hatta bunu çözüm saymak mümkün değildir. Umudumuz sayın milletvekili İlhan AHMET tarafından meclise sunulan talebimize olumlu yanıt gelmesi yönündedir. Biz bunu bekliyoruz.

Azınlık okulları yıllar önce Cuma günleri tatil oluyordu

Azınlık okullarımızda dini bir hak çerçevesinde, aslına bakılırsa kültürel anlamda günlük hayatımıza yansımasıyla önemli olan cuma günleri faklı çalışma düzeni vardır. Üstelik bu geçmişten günümüze farklı şekillerde uygulanmıştır. Çeyrek asır geriye gittiğinizde Azınlık okullarımızın yarıdan fazlası pazar günleri çalışır, cumaları da tatil sayılırdı. Bu dini hassasiyetimize saygının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Sonraları adım adım bu durum değişti ve okullar cuma günleri faaliyete geçti. Buna karşılık da yine en azından Cuma saatinin maneviyatının öğrencilerin bizatihi aileleriyle birlikte yaşanmasına imkân vermek üzere Cuma namazında yarım saat veya bir ders saati erken ayrılmaları ve okulların da tatile girmesine izin verildi.

Cuma gibi dini günler simgesel değere sahiptir

Bu durumdan Azınlık fertleri memnun olmasına karşın zaman zaman bu uygulamanın da -özellikle son on yılda- kaldırılması girişimleri başladı. Bazıları ders kaybını bahane ederek bu uygulamanın kaldırılması yönünde tavır aldı. Ancak bu görüşlere de toplumun büyük çoğunluğunun itibar etmediği de zaman içinde görüldü. Azınlık toplumları için böyle Cuma gibi dini günler simgesel değere sahip olduğu ve asla vazgeçilemeyeceği görüşü benimsendi. Kaldı ki ders kaybı konusu da okullarımız tarafından çoktan çözüme kavuşturulmuştur. Bundan yukarıda da zaten bahsettik. Yeniden buna girmiyoruz.

Toplumlar değerlerine sahip çıktıkça ve toplumlar değerlerinin yaşatılmasına sonuna kadar çaba gösterdikçe dinlerini, gelenek ve göreneklerini muhafaza etmeyi başarmaktadırlar.

YÖNETİM KURULU ADINA

Başkan Genel Sekreter

İdris Hasan Hakkı Hacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir