Milletvekili İlhan AHMET İle Görüşme

Geçen hafta 25 Şubat 2021 Perşembe günü olağandışı yönetim kurulu toplantımızda da kararlaştırıldığı üzere Rodop ili Azınlık M/vekili sayın İlhan Ahmet’i çalışma yerinde ziyaret ettik. Bugün 01 Mart 2021 Pazartesi saat 18:00’de başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür. Görüşmede Azınlık Eğitimi’ni ilgilendiren konular üzerinde durulmuştur. Son günlerde okul encümen seçimlerinin sürekli ertelenmesi ve bundan doğan sıkıntıları istişare ederek çözümler konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Sayın M/vekili İlhan Ahmet de bu konuda yaptıkları girişimleri bir kez daha dile getirmiş ve konuyu yakından takip ettiklerini söylemişlerdir. Bizler de eğitim camiası olarak bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması konusunda yetkilileri görevlerini yapmaya Azınlık kurumları tarafında dile getirilen çözüm önerilerini dikkate almaya davet ediyoruz.
Diğer konuların yanı sıra M/vekili İlhan Ahmet’e derneğimiz ve Azınlık eğitimini yakından ilgilendiren şu konular iletilmiştir:
• Yeni öğrenci kayıtları konusunda, okulları kapatılmış köylerimizden öğrencilerimizin kayıtları bölge eğitim müdürü kararıyla okul arşivinin nakledildiği okula gitme zorunluluğu gözden geçirilmelidir. Bu noktada yasaya aykırı olmadığı ve devlete ek ekonomik yük getirmediği takdirde velinin talebi olumlu karşılanmalıdır. Devlet okullarında geçerli olan kolaylaştırıcı yaklaşım burada da geçerli olmalıdır.
• Azınlık okulunda sınıf içi paralel destek uygulamasında Türkçe programına da öğretmen alımı öngörülmelidir. Azınlık okulu iki dilli eğitim vermesinden dolayı bu gereklidir. Bunun var olan yasaya ekleme yapılarak giderilmesi gerekmektedir. Böylelikle paralel destek programından yararlanan öğrencilerin her iki müfredat üzerinde eşit olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
• ZEP diye bilinen, kaynaştırma sınıfları şeklinde faaliyet gösteren büyük okullarda eğitim düzeyini dengeleme anlamında çoğu kez bir etüt görevi gören bu uygulama okul öğretmenler kurulunun uygun görmesi ve velilerden talep olduğu takdirde eğitim yılı planlamasına dahil edilen bir imkandır. Devlet okullarında var olan bu imkanı azınlık okullarına da sağlamak öğrencilerimiz için faydalı olacağı kanaatindeyiz.

YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir