M/vekili İlhan AHMET Yeni Öğretmen Atamalarında Türkçe öğretmenlerinin Dahil Edilmesi Talebimizi Meclise Sundu

Milli Eğitim Bakanlığının 13 Temmuz 2021 tarihinde duyurduğu 11 700 öğretmen içerisinde Azınlık Okulları Türkçe Müfredatında görev yapan PE73 Türkçe öğretmenlerine yer vermemiş olması gerçekten beklemediğimiz bir durumdu. Böyle büyük bir atama paketi yürürlüğe konarken Azınlık Eğitimi öğretmenlerinin düşünülmemiş olması camiamızı olduğu kadar tüm Azınlık toplumunu da hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstelik Azınlık okullarımıza Türkçe öğretmenlerinin son kadro tayinleri bundan tam on iki (12) yıl önce yapıldığını düşünecek olursak ihtiyacı büyüklüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymaya yetmektedir.

Eğitimde sözleşmeli öğretmen atamaları her ne kadar ihtiyaca cevap veriyor gibi gözükse de aslında eğitim açısından bu bir çözüm değildir. Eğitimde devamlılığın sağlanabilmesi ve düzenli eğitim sürecinin işleyebilmesi için öğretmenin asgari üç (3) yıl, hatta altı (6) yıl aynı okulda görev yapması gerekmektedir. Bu da kadrolu öğretmenlerle mümkün olmaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Azınlık Öğretmenleri’nden de daimi ihtiyaç olan yerlere atamaların derhal yapılması elzemdir.

Bu konuya dikkati çekmek ve var olan öğretmen ihtiyaçlarını belirtmek üzere Dernek olarak Eğitim Bakanlığı’na resmi yazı gönderdik.

Milletvekilimiz sn. İlhan AHMET göndermiş olduğumuz bu talebimizi bir çalışma yaparak meclis gündemine getirmiştir. Yaptıkları bu çalışmadan dolayı değerli milletvekilimize tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Beklentimiz bu konunun ivedilikle çözülmesi ve Türkçe müfredatına PE73 öğretmenlerinin atanmasıdır.

Saygılarımızla arz ederiz

YÖNETİM KURULU ADINA

Başkan Genel Sekreter

İdris Hasan Hakkı Hacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir