2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI

Adsız

 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

 Değerli meslektaşlarım,
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanını yaşamaktayız. Değişimlerin ve gelişmelerin böylesine hızlı yaşandığı günümüzde, söz sahibi bir toplum haline gelebilmemiz için eğitim kavramına önem vermeli, mevcut eğitimin kalitesini yükseltmek için hiç durmadan çalışmalıyız. Toplumumuz  ve bölgemizin yaşam standartlarının yükseltilmesi için Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde mümkün olan en yüksek başarıyı yakalamak hedefimiz olmalıdır. Hedefsiz olmak başarıdan ziyade başarısızlıkları beraberinde getirecektir
2009-2010 öğretim döneminde geleceğimizin teminatı, göz bebeklerimiz, sevgili yavrularımıza ve güzel insanlarımıza hizmetin en büyük nimet olduğu bilinciyle hizmet etmenin mutluluğu içinde olmamız gerekmektedir.
Öğretmenlik mesleğini büyük bir gururla, özveri ile yapmamız gerekir. Yarınlara hazırlayacağımız  sevgili yavrularımıza bir yandan evrensel bilgileri verirken, diğer yandan da kültürümüzü, örf ve âdetimizi yani kısaca, bizi biz yapan özelliklerimizi ve güzelliklerimizi öğretme gayreti içinde olmalıyız. Çünkü öğretmenler bir toplumun, bir milletin geleceğine yön veren önderler olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla dünyanın en zor ama bir o kadar da kutsal görevi üstlenmiş bilinci içersinde şartlar ne olursa olsun görevimizi lâyıkıyla yerine getirmemiz gerekmektedir.
Değerli anne ve babalar,
Öğrencilerimizin ilk öğretmenleri sizlersiniz. En temel bilgilerin ve özelliklerin aile ocağında, hatta anne karnında verildiği unutulmamalıdır. En şerefli bir varlık olarak yaratılan insanoğlunun temeli aile ocağında atılmaktadır. Sevgi ve saygının, sağlam bir karakterin ve tüm olumlu-olumsuz kazanımların ilk verildiği yer aile ocağıdır. Onun için biz toplum olarak aileye, bilhassa anne öğretimine önem vermiş, aileyi kutsal bir yuva olarak görmüşüzdür.
Dolayısıyla, öğretmelerimizin  hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırıcı, destekleyici bir tavır sergilemeniz, çocuklarımızın kaderini sadece  öğretmenlerin omzuna yüklememeniz, üzerinize düşen sorumlulukları en iyi biçimde yerine getirmeniz gerekmektedir.     
 Sevgili öğrenciler,
Sorumluluklarınızın bilincinde olunuz. Güçlü, ileri ve gelişmiş toplumlar seviyesine, akla, bilime, kültüre, eğitime, tekniğe ve araştırmaya daha çok önem vererek, disiplinli ve sürekli çalışma ile başarıya  çıkılacağını unutmayınız.
Başarının srrı çalışmak,çalışmak,çalışmaktır.
Sizler geleceğimizsiniz, ümidimizsiniz, teminatımızsınız. Sevgi ve mutluluk kaynağımızsınız.
2009-2010 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, tüm insanlarımıza, Batı Trakya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
Rodop – Meriç illeri  S.Ö.P.A  Mezunu
      Öğretmenler   Derneği   Başkanı
               Mehmet  DERDİMAN   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir