DERS SAATLERİNİ SINIRLANDIRAN 1324 SAYILI BAKAN KARARI

logof

Değerli arkadaşlar,
Ülke genelinde müfredatta değişikliğe yol açan ve ders saatlerini sınırlandıran 1324 sayılı bakanlık kararının azınlık okullarında uygulanmayacağını duymak sevindiricidir.
Daha önce size bildirdiğimiz gibi, bu yasayla ilgili tepkimizi ilk günden dile getirmiş ve yetkililere azınlık okullarının çift dilli olduğunu, dolayısıyla bu okullarda okutulan derslerde herhangi bir sınırlandırmaya gidilmesinin yanlış olacağını hatırlatıp, okullarımızın bu uygulamadan muaf tutulmasını talep etmiştik. Aynı zamanda milletvekillerimizle de görüşerek konunun ehemmiyetini anlattık. Mücadelemiz sonuç verdi ve sonunda bakanlık sesimizi duyup okullarımıza dokunulmayacağını açıkladı.
Bu süreçte bizleri destekleyen ve yardımlarını esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ediyor ve kamuoyuna yönelik yaptığımız basın bildirimizi sizlere aynen gönderiyoruz.
İSKEÇE VE RODOP-MERİÇ İLLERİ SÖPA MEZUNU ÖĞRETMEN DERNEKLERİ
BASIN BİLDİRİSİ
15 Mayıs 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve ülke genelinde ilkokullarda ders saatlerine kısıtlama getiren 1324 sayılı bakanlık kararının, azınlık okullarını da etkileyebileceği duyumunu aldıktan hemen sonra, iki dernek yönetimleri harekete geçerek, yeni yasanın azınlık okullarında uygulanmaması için bir dizi girişimlerde bulunmuştur.
Azınlık okullarının çift dilli olması sebebiyle ve daha önce de kısıtlanmış olan ders programında yeni bir kısıtlamaya gidilmesi kabul edilemezdi. Yetkililere ve milletvekillerimize bu kararın okullarımızda uygulanmasının yanlış olacağını nedenleriyle anlattık. Sonuç olarak bakanlık, çift dilli ve özel statüye sahip olan okullarımızda bu yasanın uygulanması halinde sıkıntılara yol açacağı kanaatine varmıştır.
Azınlık okullarını kapsam dışı tutan genelge, okullarımıza 1 Haziran 2016 Çarşamba günü bölge amirliği tarafından gönderilmiştir. Bu genelgeyle, okullarımızda ders saatlerinde herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı ve ders programının aynı şekilde devam edeceği bildirilmiştir.
Daha ilk günden itibaren, haklı mücadelemizde bizlere destek veren ve bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak, okullarımızın yeni uygulamadan muaf tutulmasına vesile olan milletvekillerimize teşekkürü bir borç biliriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
İskeçe ve Rodop-Meriç SÖPA Mezunu Öğretmen Dernekleri Yönetim Kurulları adına:
Başkan                 Başkan
Nurettin KIYICI          Salih AHMET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir