BAŞKANIN 2018 GENEL KURUL KONUŞMASI

Değerli meslektaşlar,
Değerli basın mensupları,
Yıllık οlağan kongremize hepiniz hoş geldiniz.
Bundan tam iki yıl önceydi… Bir grup fedakar arkadaş; derneğimiz ve üyeleri için daha iyisinin, daha güzelinin yapılması, sendikal ve toplumsal haklarımızın daha iyi korunması, toplumsal barışın sağlanması, azınlık eğitimi ve öğretmenin hakettiği saygınlığı elde etmesi için bir hareket başlattık. Bu hareketimiz büyük bir çoğunluk tarafından desteklendi ve düşüncelerimiz kabul gördü. 2016 Şubat’ ında yapılan seçimlerde desteğinizle bizi bu göreve getirdiniz.
İki yıl boyunca, öncelikle kendimize verdiğimiz söze sadık kalarak, sizin haklarınızı en iyi şekilde korumaya çalıştık. Anayasal zeminde sıkıntılarımızı her fırsatta dile getirdik, sorunların giderilmesi için taleplerimizi yetkililere defalarca ilettik. Yeni karşılaştığımız engelleri aşmak için çaba gösterdik.

Sizin de hatırlayacağınız gibi, göreve gelir gelmez, sesimizin daha gür çıkması için, iki SÖPA Mezunu Öğretmen Derneklerinin kötü olan ilişkilerini düzeltme yoluna giderek kardeşlik ahdi imzaladık. Bu ahde göre bundan böyle iki dernek birlikte hareket edecek ve talepler ilgili makamlara birlikte gönderilecekti. Niyet ve maksatları aynı olan iki kuruluşun ayrı telden çalması ancak başkalarının işine gelirdi. Buna müsade edemezdik. Normal olanını ve bize yakışanı yaptık ve o günden beri de birlikte çalışarak sesimizin daha çok duyulmasını sağladık. Kısa zamanda bu birlikteliğin olumlu sonuçlarını görmeye başladık.
Geçen iki yıllık zaman zarfında çözdüğümüz ve çözüme kavuşmasına vesile olduğumuz meselerden bazıları şunlardır:
4310/2014 yasasının bizlere bıraktığı kötü mirasın etkilerini en aza indirmek için büyük gayret sarfettik. Verdiğimiz çok yönlü mücadelenin sonucuda, bütün azınlığın da arzu ettiği şekilde Dimokritio Üniversitesinde faaliyete geçirilmesi planlanan () Didaskaliyo’ nun iptali gerçekleşti. Bunun paralelinde Selanik Aristotelio Üniversitesi “Azınlık Eğitimi Bölümü” resmileşti.

Azınlık Okulunun statüsü ve okullarımızdaki iki dilli eğitim sistemi dikkate alınarak Tam Gün Eğitim Programı yani (Enieou Tipou Oloimero)
uygulamasının azınlık okullarında uygulanmamasını sağladık. Bunu yapmakla okullarımıza günlük en az 500 ders saati kazandırmış olduk.
 Türkçe yasağının iptalini sağladık. Hatırlarsanız bu olay bizi hayli üzmüş ve derneklerimiz dahil bütün azınlığın top yekün mücadelesi neticesinde yeni bir genelgeyle bu yasağın iptali gerçekleşmişti.
 Girişimlerimizle Türkçe ders kitaplarının zamanında okullarımıza dağıtılması sağlandı.
 Zamanında yapılan bir takım müdahalelerle, son eğitim yılında düşünülenden daha az okulumuzun kapanması sağlandı.
Son yıllarda birçok okulumuzun kapanması ve birçok okulumuzda dersliklerin azalması, boş yerlerde bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. Bunun neticesinde sözleşmeli alımlarında bir azalma yaşandı. Geçen yıla oranla rakamın daha az olması bizi üzse de, azami sayıda sözleşmeli öğretmenin işe alınması ve aynı anda göreve başlaması sağlandı.
Sözleşmeli meslektaşların kendi istekleri doğrultusunda çifte puanlama uygulamasından muaf tutulmaları sağlandı.
Rodop-Meriç okullarında Cuma programının olduğu gibi kalması sağlandı.

Mücadelesini verdiğimiz ve bazılarının kısa vadede çözüme kavuşmasını beklediğimiz taleplere gelince:

Azınlık okullarındaki müdürlerin ders saatlerinin arttırılması sonucunda, okullarda görev yapan türkçe öğretmenleri sayısında azalma yaşanmıştır. Buradaki adaletsizliğin giderilmesi için mücadelemiz devam etmektedir.

Azınlık okullarındaki Türkçe Müfredatı öğretmenlerine Türkçe kitapların yazarları tarafından seminerlerin düzenlenmesi yönündeki talebimiz israrla devam etmektedir.

 Azınlık okullarındaki Yunanca ders kitaplarının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğinden, devlet okullarında okutulan Yunanca ders kitaplarıyla değiştirilmesi.
Azınlık okullarının kapatılması ve birleştirilmesi uygulamasına son verilmesi,

Azınlık okullarına 2009 yılından bu yana atama yapılmamıştır. O tarihten bu yana 70’in üzerinde öğretmen emekliliğe ayrılmıştır. Boş kadrolara acilen atama yapılması,

1982 – 1993 yılları arasında sigortasız olarak çalışan öğretmenlerin emeklilikleriyle ilgili sorunlarının giderilmesi,
Azınlık ilkokulu modelinde çift dilli azınlık anaokullarının kurulması,
Medreselerde 5 yıl eğitim görenlerin altıncı yılları Akademi’deki izari sınıfla tamamlanıp sınava tabi tutulmadan lise diplomalarının verilmesi,
Azınlık ilkokullarına ayrılan bütçenin arttırılması,
Okullarımızdaki mevcut müdürlük yasasının yeniden düzenlenmesi gibi taleplerimiz devam etmektedir.

Derneğimiz ve üyelerinin yararına yaptığımız bazı çalışmalara gelince:
Öncelikle aldığımız tasarruf tedbirleriyle derneğin giderlerini büyük ölçüde azalttık.
Bunun neticesinde iki yıl içinde aidatları %25 düşürerek iki taksitte maaşlardan tutulmasını başardık.
Kurulduğundan bu yana yenilenmeyen tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yaparak çağa uygun şekilde düzenledik ve hatırladığınız gibi özel oturumda hep birlikte yeni tüzüğümüzü onayladık. Tüzüğün içeriği mahkeme tarafından onaylandı. Ancak daha sonra değineceğimiz gibi, isimle ilgili bir sorun yaşandı. Fakat yargı süreci devam ediyor.
Değerli arkadaşlar,
İki derneğin uyum içinde ve tavizsiz çalışmaları bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, üzerimize gelindi. Biz başından beri sözleşmeliler meselesine gereken hassasiyeti göstererek onların dertleriyle ilgilenmemize rağmen, bazı suçlamalara maruz kaldık.
Neyse ki mücadelemizi görüp anlayan duyarlı meslektaşlarımız mevcut. Onların varlığı bize güç veriyor. Bütün öğretmenlerin aynı tarihte işe alındığını, hiç bir açığın olmadığını görmezden gelip, yanlış politikalar yüzünden yaşanan olumsuzlukları derneğe maletmek isteyenler oldu. Fakat bizi anlayan meslektaşlarımız şunu iyi bilirler ki, eğer okul kapatma meselesinde bu kadar dik durulmasaydı, eğer tam gün meselesinde gerekli mücadele verilmeseydi, eğer yeni tip tam gün yasası okullarımızda da uygulansaydı, bu gün daha vahim bir tabloyla karşılaşacaktık.
Biz istisnasız bütün öğretmenlere çalışan gözüyle baktığımız için, sözleşmeliler konusunu diğer konulardan ayrı görmüyoruz. Yıllardan beri çalışıp ta, bu yıl işsiz kalan meslektaşlarımız için elbette ki üzülüyoruz. Aynı zamanda sözleşmeliler bittikten sonra sıranın daimi çalışanlara geleceğini de biliyor ve gelecekten endişe duyuyoruz. Bütün bunlar ortadayken bizim bu konuya hassasiyet göstermememiz işin doğasına aykırıdır.
Sözleşmeli meslektaşlarımızdan , derneklerine güvenmelerini ve mücadelelerini bu çatı altında sürdürmelerini, çözüme ancak bu şemsiye altında birlikte çalışılarak ulaşmanın mümkün olduğuna inanmalarını, bizi bölmek parçalamak isteyenlerinin oyununa gelmemelerini rica ediyoruz.
İster sözleşmeli olsun, ister daimi çalışan olsun, bu çatının varlığı bütün meslektaşlar için önemlidir. Derneğimizin nasıl ve ne amaçla kurulduğunu biliyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda biraz daha dikkatli davranalım. Çünkü eski karanlık günlerin tekrar gelmeyeceğini kimse garanti edemez. Derneksizliğin ne demek olduğunu 1994 yılından önce görev yapanlar iyi bilirler. Aynı zamanda bu derneğin bu günlere öyle kolay gelmediğini de… bu uğurda bedel ödendiğini, kurbanlar verildiğini de…
Burada bütün meslektaşları büyük resmi görmeye ve olaylara bir bütün olarak bakmaya davet ediyoruz.
Olayları toplum-okul-öğretmen ekseninde değerlendirmemiz yerinde olacaktır. Bu unsurlardan birinin eksikliği diğerlerini de etkilemektedir. Toplum varsa, okul vardır. Okul varsa, öğretmen de vardır. Bunları birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Onun için verilecek her mücadele birlikte verilmelidir. Ancak o zaman başarı sağlanacağı unutulmamalıdır.
Değerli meslektaşlar,
Şu gerçeği hepimiz görmeliyiz: Daha önce olmayan ya da görülmeyen bir sorun vardır. Azınlık okulunun beka sorunu. İzlenen yok etme politikaları ve toplum olarak bilinçsizce yer aldığımız itibarsızlaştırma operasyonları neticesinde bu gün gelinen noktada bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Azınlık okulunun varlığı tehlikededir. Biz her şeyden önce, toplum ve öğretmenler olarak bunu halletmeye çalışmalıyız. Eğer buna bir çare bulunmazsa, yakın geleckte bırakın istihdamı, azınlık eğitiminden bile bahsedemez duruma geleceğiz. Azınlık okulunun varlığının devamı, öncelikle toplumumuzun bu okulu tercih etmesinine bağlıdır. Bu da dilemekle olmuyor arkadaşlar. Burada bize çok büyük görev düşüyor. Artık azınlık eğitimi bizim omuzlarımızda. Bu okulları açık tutmak, toplumla birlikte bizim elimizde. Hareketlerimizle, yapacağımız iyi işlerle, özverili çalışmalarımızla, öğrencilerimizi bu okullarda tutmaya çalışacağız. Biz nüfus azalmasına veya göç sorununa bir çare bulamayız. Ama varolan öğrencileri okularımızda tutmayı başarabiliriz. 2000’ den fazla azınlık öğrencisi bu gün devlet ilkokullarında. Bu gidişle yarın bu rakamın kaça çıkacağı belli değil. Hesap ortada. Eğer bu çocuklar bizim okullarımızda olsaydı, bu, 25 öğrencilik 80 dersliğin daha çalışması demekti. Bunun kaç iş yerine tekabül ettiğini anlamak güç değildir.

Öğretmen dernekleri olarak, sırasında bir okulun kapanmaması, sırasında kapalı bir okulun tekrar açılması için, sırasında bir tek öğrencinin devlet okulundan azınlık okuluna kaydının yapılması için mücadele verdik. Yani verdiğimiz mücadeleyle hep bu okulları ve öğrenci sayısını korumaya çalıştık. Daha önce de dediğim gibi, sadece bizim verdiğimiz mücadele maalesef yeterli olmuyor. Bu yapının korunması aynı zamanda toplumun da bunu istemesine bağlıdır. Eğer toplum da hakikaten bu yapının (azınlık okulunun) korunmasını istiyorsa, o zaman eğitimcisiyle, aydınıyla, seçilmişiyle, kurum ve kuruluşlarıyla, hep birlikte bir mücadele verilmesi şarttır.
Değerli meslektaşlar,
Azınlık okulu, bazılarının göstermeye çalıştığı gibi kötü bir okul değildir. Varolan eğitim modeli de kötü bir model değildir. Eğitimde çift dillilik bir dezavantaj olarak değerlendirilmelidir. Tam aksine bu sistem amacına uygun çalıştığında çok olumlu sonuçlar verecek bir yapıdadır. İkili ve uluslararası antlaşmalarla garantilenmiş olan ve dünyada eşine çok az rastlanan bu yapının iyi korunması hepimizin vazifesi olmalıdır. Varlığında bunun değerini bilip, yok olmaması için gerekli mücadele verilmelidir. Bu da bu gün yapılmalıdır.
Ben burada sözlerime son verirken, huzurunuzda bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Bu işler ekip işidir ve ancak ekipçe birlikte çalışılarak sorunların üstesinden gelinebilir. Biz çok şükür bunu başardık ve aynı zamanda uyum içinde çalışıldıktan sonra daha iyi sonuçların alınabileceğine şahit olduk.
Burada ekipçe tekrar bu göreve talip olduğumuzu şimdiden ilan ediyorum . Desteğinizle inşallah yarım kalan diğer meselerin çözümü noktasında mücadelemiz tavizsiz devam edecektir.
Beni sabırla dilediğiniz için hepinize teşekkür eder, aday olacak tüm meslektaşlarıma şimdiden başarılar dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir