Θέμα: « Λειτουργία Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης- Ν. Έβρου».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Δυσάρεστη έκπληξη για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία- και ειδικότερα για τους μαθητές της μειονότητας που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους- υπήρξε η με αριθμ. πρωτ.: Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για  την  πιστή  και  απαρέγκλιτη  τήρηση  του  εγκεκριμένου  ωρολογίου  προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και την λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας για τους Μουσουλμάνους, της Παρασκευής. Παραβλέποντας την ύπαρξη ειδικού καθεστώτος επί δεκαετίες, την οποία και με έγγραφά της που κατά καιρούς η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που έχει αποστείλει στις Διευθύνσεις έλεγε ότι για την ημέρα της παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Στα μειονοτικά σχολεία οι φοιτούντες μαθητές είναι Μουσουλμάνοι και μέλη της Μειονότητας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στις τελετουργίες της ιερής αυτής ημέρας είναι απαραίτητη για την πνευματική και θρησκευτική τους εξέλιξη όπως προβλέπεται και από το άρθρο 16 παρ. 2 το Συντάγματος της Ελλάδας. Αυτό αποτελεί άλλωστε και πάγιο αίτημα του συλλόγου μας.

Ήδη από το 2002 με οδηγία της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή, ημέρα ομαδικής προσευχής των Μουσουλμάνων, δόθηκε εντολή ώστε «τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια πρακτική που λειτουργούσαν και  κατά το παρελθόν».       

Κατόπιν των ανωτέρων,

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

Ζητάμε

Να  ανακληθεί η οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία αποτελεί παρακώλυση επί της ουσίας της ελεύθερης τέλεσης της θρησκευτικής λατρείας των Μουσουλμάνων μαθητών και δασκάλων και να δοθούν διευκρινήσεις με νέα απόφαση, με την οποία να διευκρινίζεται ξεκάθαρα  η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής. Αυτή η αποχώρηση είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μεινοτικών σχολείων. Ζητάμε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί δια παντός και να επέλθει ηρεμία σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Να αποσταλεί οδηγία στις Διευθύνσεις των Μειονοτικών Σχολείων όπως προέβλεπε η απόφαση αριθ. Πρωτ. Φ8.2/2267/21-11-2002 του τότε Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων με εντολή και της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή και μεταγενέστερες οδηγίες της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων κατά την ημέρα της Παρασκευής, διότι εδώ και αρκετά χρόνια τα σχολεία υποχρεώνονται από την υπηρεσία τους, την ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου να υποβάλλουν ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε αντίθεση με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για λήξη του προγράμματος την Παρασκευή πριν την προσευχή. Τώρα η περιφερειακή διεύθυνση με έγγραφό της που ζητάει την απαρέγγλιτη εφαρμογή του προγράμματος που αντικειμενικά είναι σωστή και δεν θα μπορούσε φυσικά κανείς να αντιταχθεί σε μια τέτοια παρέκκλιση που είναι και αυτονόητη. Όμως θεωρούμε και φυσικά αναμένουμε την αποστολή οδηγιας στις Διευθύνσεις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου ώστε και αυτή με τη σειρά της  να ενημερώσει γραπτώς  όλα τα Μειονοτικά Σχολεία για την διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων της Παρασκευής σύμφωνα με το περιεχόμενου της οδηγίας, αναφορικά με την λειτουργία των Μ/κων Σχολείων την Παρασκευή, αφού αυτές είναι σε ισχύ.

Οσο για την αναπλήρωση της φαινομενικά χαμένης ώρας αυτή ουσιαστικά έχει επιλυθεί με αναπροσαρμογή και μερική σύμπτυξη της διάρκειας των διδακτικών ωρών από σαράντα πέντε (45) σε σαραντάλεπτα (40), που ταιριάζει και στις νέες παιδαγωγικές απόψεις αναφορικά με την αποδοτικότητα στη μαθησιακή διαδικασία που λένε ότι μικρότερες διδακτικές ώρες είναι πιο αποδοτικές.

Από την άλλη υπενθυμίζουμε ότι  τα μειονοτικά σχολεία δεν έχουν ενταχθεί  -και πολύ ορθά κατά την άποψή μας- στο νόμο ενιαίο τύπου ολοήμερο που προβλέπει αποχώρηση των μαθητών 13.15 μ.μ από το σχολείο και συνεχίζουν να αποχωρούν οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων στις 14:00 μ.μ. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων ανά τάξη επωφελούνται κατά πέντε διδακτικές ώρες εβδομαδιαίος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir