Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παίρνουμε την πρωτοβουλία σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας θέλοντας να σας μεταφέρουμε ένα σημαντικό αίτημα του συνόλου της σχολικής κοινότητας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, ειδικότερα δε των γονέων και κηδεμόνων, που βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση μετά την αναστολή λειτουργίας υφισταμένων μειονοτικών εκπαιδευτηρίων στους οικισμούς τους, να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλους οικισμούς όπου συνεχίζουν να υφίστανται εν λειτουργία μειονοτικά σχολεία.

Βάσει της πρακτικής που ακολουθείται σήμερα, οι μαθητές μετά την αναστολή λειτουργίας της υφιστάμενης σχολικής μονάδας καλούνται να μεταγράψουν τα παιδιά τους στην νέα σχολική μονάδα όπου έχει μεταφερθεί το αρχείο της τελούσης υπό αναστολή προηγούμενης σχολικής μονάδας.

Παρουσιάζεται, όμως, το φαινόμενο τα αρχεία να αποστέλλονται σε σχολεία με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τους οικισμούς καταγωγής των μαθητών, που κατ’ αυτόν τον τρόπο καλούνται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα μέσα σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε να γίνει αποδεκτό το αίτημα των σχολικών εφορειών των υπό αναστολή τελούντων σχολικών μονάδων και να ληφθεί υπόψη η ισχυρή θέση επί του θέματος των γονέων και κηδεμόνων, που ζητούν να έχουν την διακριτική ευχέρεια επιλογής των σχολικών μονάδων στις οποίες θα μετακινηθούν τα παιδιά τους. Να δοθεί δηλαδή σε μαθητές προερχόμενους από οικισμούς, οπου δεν λειτουργεί μειονοτικό σχολείο  δυνατότητα πρώτης εγγραφής στο πλησιέστερο χιλιομετρικά μειονοτικό σχολείο.

Δυνατότητα που δεν αντιβαίνει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  των μειονοτικών σχολείων και ασφαλώς δεν πρόκειται να επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Παρακαλούμε, όπως αντιμετωπίστε με την ευαισθησία που σας διακρίνει το εύλογο αυτό αίτημά μας που εδράζεται σε αμιγώς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir