ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ…”

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

O Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου και ο Σύλλογος Δασκάλων Μ/κών Σχολείων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ξάνθης, έπειτα από πραγματοποιούμενη κοινή συνεδρίαση τους, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στο Συνέδριο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που διοργανώνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο Chris & Eve για τους κάτωθι λόγους:

Α) Επειδή για το περιεχόμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν στην εν λόγω συνεδρίαση δεν λάβαμε τη δέουσα ενημέρωση, ως έπρεπε, εκ μέρους των αρμοδίων μελών της ΔΟΕ,

Β) Επειδή πρόκειται να συζητηθεί ένα ιδιαιτέρως σοβαρό θέμα, όπως είναι η Μειονοτική Εκπαίδευση, στο οποίο εμείς ως μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων ΕΠΑΘ είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, παρ’ όλα αυτά δεν προσκληθήκαμε επισήμως ποτέ έως σήμερα στις προσυνεδριακές διεργασίες και ως εκ τούτου ποτέ δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη μας για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ περισσότερο, σήμερα, πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο κληθήκαμε να παραβρεθούμε στην έναρξη του Συνεδρίου, διά μιας απλής και πρόχειρης πρόσκλησης, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως το ρόλο μας, καθώς όπως γίνεται εύλογα αντιληπτό δεν τέθηκε ως ζήτημα η οποιαδήποτε τοποθέτηση μας για τα ζητήματα της Μειονοτικής Παιδείας ακόμα και την ημέρα του Συνεδρίου.

Γ) Επειδή, από όλα τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι επρόκειτο να συζητηθεί ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη μειονότητα και θα ληφθούν αποφάσεις για τη μειονότητα…… χωρίς τη μειονότητα(!!!).

Για τους παραπάνω λόγους, με λύπη μας, δηλώνουμε ότι δε θα είχε κανένα νόημα να παραβρεθούμε στην έναρξη του Συνεδρίου ως προσκεκλημένοι και μόνο και η συμμετοχή μας δε θα συνέβαλε στην επίλυση των ζητημάτων της μειονοτικής παιδείας.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir