Αίτημα Διορισμού Εκπαιδευτικών ΠΕ73 Μειονοτικού Προγράμματος στα Μειονοτικά Σχολεία

        Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου σας στέλνουμε το παρακάτω  θέμα, που χρήζει άμεσης επίλυσης και φυσικά απασχολεί  τα Μέλη του Συλλόγου μας και ζητούμε την προσοχή σας και την θετική αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο:   

Με την ανακοίνωση της  την 12/07/2021 από το υπουργείο παιδείας γνωστοποίηθηκε η κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Με την παρούσα θέλουμε να σας εκθέσουυμε αλλά και να σας παρακαλέσουμε ώστε να εξετάσετε εκ νέου την περίπτωση διορισμού εκπαιδευτικών ΠΕ73 για το μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων που δυστυχώς στην ανακοίνωση για διορισμούς εκπαιδευτικών που έγιναν τελευταία από το υπουργείο παιδείας δεν έχει προβλεφθεί. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι τελευταίοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ 73 έγινα προ δωδεκαετίας.

Ως Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκαλών Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης θεωρούμε ότι και η Μειονοτική Εκπαίδευση έχει ανάγκη από διορισμούς εκπαιδευτικών.

            Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αιτημά μας.

                             Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

                                                      Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων

                                                   Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ                                      ΧΑΤΖΗ ΧΑΚΚΗ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir