Ρεπορτάζ του προέδρου του συλλόγου κ. Χασάν Ιδρίς στον Παρατηρητή της Θράκης για το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των Μειονοτικών Σχολείων κατά την ιερή ημέρα της Παρασκευής

Başkan İdris HASAN Paratiritis Tis Thrakis Gazetesine Azınlık okullarında “cuma” konusunda röportoj verdi. Okumak için lütfen TIKLAYINIZ

https://www.paratiritis-news.gr/koinonia/epivevlimeni-i-rythmisi-tou-orariou-tin-paraskevi-sta-meionotika-scholeia/

YUNANİSTAN EĞİTİMCİLER FEDERASYONU (DOE)’NİN DÜZENLEDİĞİ AZINLIK EĞİTİMİ KONULU KONGRESİ HAKKINDA

İSKEÇE KARDEŞ DERNEĞİMİZLE ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere Yunanistan Eğitimciler Federasyonu (ΔΟΕ), 14 – 15 Mart 2018 tarihlerinde azınlık eğitiminin ele alınacağı bir kongre düzenleyecektir. Söz konusu kongreye öğretmen dernekleri yönetim kurulu üyeleri, öğretmen sendikaları idari kurul üyeleri, Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’ndeki anaokulu ve ilkokullardan eğitimciler ve ülke genelindeki tüm öğretmen derneklerinden birer temsilci davetlidir.
Ancak ne gariptir ki, azınlık eğitimi gibi önemli ve hassas bir meselenin görüşüleceği bu kongreye, azınlığın eğitim dernekleri, kongrenin başlamasına birkaç gün kala, basit bir davetiyeyle kongrenin açılış bölümüne sadece izleyici olarak davet edilmişlerdir.
Henüz içeriği hakkında dahi doğru dürüst bilgi sahibi olmadığımız kongrenin gerek hazırlık aşamasında görüşümüze başvurulmaması, gerek kongreye konuşmacı olarak davet edilmememiz, azınlık öğretmeninin görüş ve düşüncelerine ihtiyaç duyulmadığını ve azınlığın temsil edilmediği bir ortamda azınlık için kararların alınacağını göstermektedir.
Bu nedenlerle sözü edilen kongreye Rodop-Evros İlleri ve İskeçe SÖPA Mezunu Öğretmen Dernekleri olarak katılmayı anlamsız bulup, davete icabet etmeyeceğimizi siz üyelerimize duyururuz.

Ayrıca basına gönderilen açıklamayı da sizlere ekte gönderiyoruz.
Saygılarımızla

Yönetim Kurulu adına

Başkan G.Sekreter

Salih AHMET Hakkı HACI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ…”

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

O Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου και ο Σύλλογος Δασκάλων Μ/κών Σχολείων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ξάνθης, έπειτα από πραγματοποιούμενη κοινή συνεδρίαση τους, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στο Συνέδριο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που διοργανώνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο Chris & Eve για τους κάτωθι λόγους:

Α) Επειδή για το περιεχόμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν στην εν λόγω συνεδρίαση δεν λάβαμε τη δέουσα ενημέρωση, ως έπρεπε, εκ μέρους των αρμοδίων μελών της ΔΟΕ,

Β) Επειδή πρόκειται να συζητηθεί ένα ιδιαιτέρως σοβαρό θέμα, όπως είναι η Μειονοτική Εκπαίδευση, στο οποίο εμείς ως μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων ΕΠΑΘ είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, παρ’ όλα αυτά δεν προσκληθήκαμε επισήμως ποτέ έως σήμερα στις προσυνεδριακές διεργασίες και ως εκ τούτου ποτέ δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη μας για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ περισσότερο, σήμερα, πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο κληθήκαμε να παραβρεθούμε στην έναρξη του Συνεδρίου, διά μιας απλής και πρόχειρης πρόσκλησης, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως το ρόλο μας, καθώς όπως γίνεται εύλογα αντιληπτό δεν τέθηκε ως ζήτημα η οποιαδήποτε τοποθέτηση μας για τα ζητήματα της Μειονοτικής Παιδείας ακόμα και την ημέρα του Συνεδρίου.

Γ) Επειδή, από όλα τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι επρόκειτο να συζητηθεί ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη μειονότητα και θα ληφθούν αποφάσεις για τη μειονότητα…… χωρίς τη μειονότητα(!!!).

Για τους παραπάνω λόγους, με λύπη μας, δηλώνουμε ότι δε θα είχε κανένα νόημα να παραβρεθούμε στην έναρξη του Συνεδρίου ως προσκεκλημένοι και μόνο και η συμμετοχή μας δε θα συνέβαλε στην επίλυση των ζητημάτων της μειονοτικής παιδείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Κ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Yazıyı okumak için alttaki fotoya TIKLAYINIZ

Για να διαβάσετε την είδηση κάντε ΚΛΙΚ στην κάτω εικόνα

Από την εφημερίδα THRAKİ.com.gr